गरबा प्रॅक्टिसला ओळख झालेल्या मुलीशी माझी रासलीला - XXX STARLINK

Sunday, October 7, 2018

गरबा प्रॅक्टिसला ओळख झालेल्या मुलीशी माझी रासलीला

.. ..

हॅलो फ्रेंड्स. आज मी आपल्याला माझ्या जीवनात घडलेली अतिशय रोमांचक सेक्स अनुभव सांगत आहे. माझं नाव साजन आहे. ठाण्यात राहतो. मी एक 22 वर्ष्याच्या नवयुवक आहे. माझं शरीर आकर्षक असून माझी उंची 5’7″ आहे. माझा लंड 7 इंचाचा आहे. आज मी तुम्हाला जी माझी सत्य सेक्स कथा सांगत आहे ती नुकतीच मी जात असलेल्या गरबा प्रॅक्टिस च्या दरम्यान घडली आहे.


आमच्या एरिया मध्ये दरवर्षी प्रमाणे याही वर्षी नवरात्री निमित्ताने गरबा कंपिटीशन आयोजित करण्यात आली होती. त्या स्पर्धेची तयारी म्हणून आमच्या एरियात गरबा प्रॅक्टिस चे क्लास सुरू झाले होते. मला गरबा मध्ये खूप आवड असल्याने मी माझ्या मित्रांसोबत प्रॅक्टिस ला जायला लागलो.


आमच्या गरबा क्लास मध्ये बऱ्याच लोकांनी रजिस्ट्रेशन केलं होतं. बायका आणि मुली तर भरपूर च होत्या. अतिशय सुंदर अश्या त्या बायका आणि मुली होत्या. कोवळ्या वयापासून ते चांगल्या 38 वर्ष्याच्या बायकापर्यंत सर्वच जणी गरबा प्रॅक्टिस ला यायच्या. आम्ही मुलं तर त्यांतल्या सुंदर सुंदर मुलींवर आपले कामजाळे टाकायला सुरुवात केली.


गरबा प्रॅक्टिस ला आमचे एक दोन मार्गदर्शक होते. गरबा प्रॅक्टिस च्या दुसऱ्या दिवशी त्यांनी आम्हाला आपापले पार्टनर शोधायला सांगितले. मग आम्ही लगेच आम्ही आधीच पसंत करून ठेवलेल्या मुलींकडे गेलो आणि पार्टनर होण्याविषयी विनंती करायला लागलो. ह्या पोरी सुरुवातीला तर भावच खात होत्या, पण शेवटी त्या आमच्या गळाला लागल्याचं!


मी ज्या मुलीला गटवली होती तीच नाव श्रुतिका होतं. ती एक श्रीमंत घरची, २० वरश्यांची, तारुण्याने मुसमुसलेली युवती होती. तिचा रंग गोरा आणि डोळे घारे होते. उंचीने ती बऱ्यापैकी होती. ती प्रॅक्टिस ला लेंगिंग आणि टॉप घालून यायची. त्या टॉप मधून तिचे मोठ्या आकाराचे बुब्स उठून दिसायचे. ते बघून मला ते तिचे बुब्स हातांनी दाबायची अपार इच्छा होत असे. तिच्या लेंगिंग मधून तिची भली मोठी गांड सर्वांचेच लक्ष वेधून घेत असे. अश्या सौंदर्यवती मुलीला मी पटवलं हे बघून सर्व मुलं माझ्यावर जळायला लागले होते.


आम्ही दोघेही गरबा खेळण्यात तरबेज होतो. त्यामुळे आमची छान ट्युनिंग जमली होती. आम्ही लवकरच एकमेकांचे छान फ्रेंड्स बनलो. आम्ही एकमेकांना आमचे मोबाइल नंबर ही दिले होते. त्यामुळे आम्ही आपापल्या घरी असतानाही एकमेकांशी बोलायला लागलो.


एकदा गरबा प्रॅक्टिस संपल्यावर आम्ही दोघे असेच संध्याकाळी फिरायला गेलो. आम्ही एका निवांत जागी बसून गप्पा करत होतो. गप्पा करताना मी तिच्या हातात माझा हात घातला. ती एकदम चूप झाली आणि माझ्याकडे प्रश्नार्थक चेहरा करून बघायला लागली. मी तिला आत्मविश्वासाने म्हटलं, “श्रुतु, मला तू खूप आवडतेस, आय लव यु.” यावर ती हसली आणि म्हणाली, “साजन, तू नावाप्रमाणेच साजन आहेस. मलाही आवडतेस तू. पण मी प्रेमाच्या भानगडीत पडणार नाही.”


तीच बोलणं ऐकून मी हिरमुसलो. यावर ती हसली आणि माझा चेहरा तिने तिच्या हातात घेतला आणि माझ्या ओठांचे चुम्बन घेतले. मी अचंमबीत झालो. मग मीही तिला माझ्या अंगाशी कवटाळून धरलं आणि तिला किस करायला लागलो. तिच्या लालचुटुक ओठांत मी माझे ओठ मिसळून तिचे रसपान करायला लागलो.


मग ती बाजूला झाली अन म्हणाली, “साजन, उद्या माझ्या घरचे बाहेर चालले दुपारी कार्यक्रम करिता, तर तू उद्या येशील का माझ्या घरी? मी घरी एकटीच असणार आहे.” मी म्हणालो, “हो श्रुतु, येयीनच मी. तुला भेटायची ओढ मला स्वस्थ बसू देत नाही ग.” ती मला किस करत म्हणाली, “बरं, चल आता निघू, उद्या भेटू माझ्याकडे.”


मग आम्ही आपापल्या घरी गेलो. मला तर रात्रभर झोप येईना. केव्हा लवकर उजाडतो आणि मी तिच्याकडे जातो अस वाटायला लागलं. तिच्या विचारात मी मग झोपी गेलो.


दुसऱ्या दिवशी मी तिच्या घरी जायला निघालो. मी तिच्यासाठी गुलाब पुष्प घेतलं आणि छान तयार होऊन तिच्या घरी पोचलो. मी बेल वाजवली. तिने दरवाजा उघडत मला विश् करत आतमध्ये घेतला. मी तिला गुलाब पुष्प दिले. ती फार खुश झाली आणि मला आलिंगन देत किस करायला लागली. मीही तिला बळेच किस करायला लागलो. किस करत करत आम्ही सोफ्यावर पडलो. ती माझा शर्ट काढायला लागली. मीही तिचा टॉप काढायला लागलो.


तिने माझा शर्ट आणि बनियन काढली अन माझ्या उघड्या पाठीवरून आपले कोमल हात फेरायला लागली. मीही तिच्या ब्रा मधल्या मोठ्या बुब्सवरून हात फेरत फेरत तिचा ब्रा काढला! त्याबरोबरच मला तिच्या गोऱ्या, टणक बुब्स चे पूर्णपणे दर्शन झाले. मी क्षणातच ते बुब्स पकडले आणि ते दाबायला लागलो. ती सुस्कारायला लागली, “म्म्मम्म्मम्म……” मी तिचे निप्पल्स माझ्या ओठांनी चुसायला लागलो. तिचे कण्हन आणखी वाढलं, “म्म्मम्म्मम्म… म्म्मम्म्मम्म..”


ती माझ्या केसांवरून हात फेरत, कुरवाळत म्हणाली, “हम्म.. आय लव यु… साजन…” मीही तिला आय लव्ह यु म्हणत तिच्या पोटावर आलो आणि तिचा शॉर्ट बरमुडा काढायला लागलो. मी तिचा बरमुडा सरकवून काढला. श्रुतिका आता माझ्यासमोर फक्त चड्डीवर होती. मी तिचे पाय फाकवले आणि तिच्या चड्डीवर कीसेस करायला लागलो. तिची पुच्ची फुगून भरली होती. त्यामुळे ती तिच्या चड्डीवरूनही दिसत होती. मी तिची पॅंटी थोडी बाजूला केली आणि मी तिची अतिसुंदर अशी पुच्ची बघितली.


ती बघूनच मी माझ्या जिभेने तिला चाटायला लागलो. श्रुतिका आनंदाने कळवळायला लागली, “ओह्ह्हह्ह्हहोऊऊ… हम्मम्म…” मी तिची चड्डी तिच्या शरीरा बाहेर केली. आता ती पूर्ण नग्न आपले पाय पसरून मला तिची पुच्ची दाखवत सोफ्यावर पहुडली होती. मी परत तिला चाटायला लागलो. ती माझं डोकं तिच्या पुच्ची ला दाबून धरत होती.


मग तिने मला तिच्याकडे खेचून घेऊन मला किस करत माझा पॅण्ट काढायला लागली. मीही तिला सहकार्य करत माझा पॅण्ट आणि चड्डी बाजूला काढली. आता आम्ही दोघेही नागडे होतो. ती माझा लंड हातात घेऊन हलवत होती. मग ती माझा लंड हलवत तिच्या पुच्चीवर घासायला लागली. तिच्या पुच्चीतून पाणी वाहत होत. तिने तिच्या पुच्ची च्या भोकावर माझा लंड ठेवला आणि माझ्या गांडी ला पकडत तिने आपल्या पुच्ची वर दाब दिला.


त्याबरोबरच माझा लंड तिच्या पुच्ची त घुसला आणि ती मोठ्याने ओरडली, “आईईई…..साजन….माझी पुच्ची….” मी आणखी जोर लावून माझा लंड तिच्या पुच्चीत आणखी खोलवर घातला. ती ओरडली, “ओऊऊऊऊ…..”


मग मी तिला न थांबता ठोके द्यायला लागलो. तिच्या ओल्या पुच्चीत मी माझा उभा लंड घालून चोदत होतो. तिने माझ्या पाठीला, गांडीला कुरवाळत माझ्या कडून चोदण्याचा आनंद लुटत होती.


मग मी तिला वर व्हायला लावले आणि मी खाली लेटलो. ती माझा लंड घेऊन आपली गांड माझ्या लंडवर आपटायला लागली. तिच्या चोदण्याने माझा लंड ही ताबा सोडायला लागला. मी तिला काहीएक न सांगता तिच्या पुच्चीतच माझं वीर्य सोडायला लागलो. तिलाही माझं वीर्य तिच्या पुच्ची त हवं होतं. म्हणून मग तीही माझ्या लंडवर बसली . मग मी माझा उठला लंड घातला आणि तिच्या पुच्ची त माझ वीर्य सोडलं.


तीही माझ्या झवण्याने फार आनंदी झाली होती. तिनेही आपल्या पुच्चीतून पाणी सोडले होत. ती माझ्या लंडवरून उठली, त्याबरोबरच तिच्या पुच्ची तुन माझं वीर्य ओरघळत बाहेर पडला. आम्ही खूपच छान सेक्स केला होता. ती माझ्या अंगावर येऊन झोपली आणि मी तिच्या पाठीवरून प्रेमाने हात फिरवायला लागलो.


आता संध्याकाळ होत आली. आम्हांला आता गरबा प्रॅक्टिस ला जायचं होतं. म्हणून मग आम्ही उठून अंघोळ केली आणि तयार होऊन गरबा क्लास ला गेलो. यानंतर आम्ही नेहमीच सेक्स करायला लागलो.

..

No comments:

Post a Comment