कारमधल्या बॅकसीटवर भाभीसोबत आनंददायी प्रवास भाग 3 - XXX STARLINK

Thursday, February 21, 2019

कारमधल्या बॅकसीटवर भाभीसोबत आनंददायी प्रवास भाग 3

.. ..

मागील भागात सांगितल्याप्रमाणे मिष्ठी भाभी हर्षलच्या मांडीवर नागडी बसली होती. तिने तिची पॅंटी आणि लेगिन्स काढली होती. वरती फक्त कुर्ताच होता. समोर तिचा पती प्रशांत ड्रायव्हिंग सीटवर होता आणि इकडे हर्षल तिच्या पुच्चीत जोरजोराने बोटं आत बाहेर करत होता. थोडे मोठे कामस्वर तिच्या तोंडून निघताच प्रशांतने थोडंसं मागे वळून पाहिलं तेव्हा ती त्याला स्मितहास्य देत म्हणाली की-


मिष्ठी भाभी- थोडीशी कंबर दुखली होती.
यावर प्रशांत तिला म्हणाला- आपण घरी पोहोचल्यावर मी तुला मसाज करून देईल. आता थोडसं सहन कर डार्लिंग.
ती म्हणाली- तुम्ही काही काळजी नका करू. मी करते थोड ऍडजस्ट.


मग प्रशांत परत आपल्या ड्रायव्हिंगकडे लक्ष द्यायला लागला. इकडे मिष्ठी भाभी आपली गांड वर करू करू हर्षलच्या बोटांच्या चोदण्याला प्रतिसाद देत होती. तिच्या मनात विचार आला जर प्रशांतला कळलं की त्याच्या बायकोच्या पुच्चीत हर्षलची बोटे आहेत तर काय झालं असतं? तेवढ्यात त्याने तिच्या पुच्चीतून बोट बाहेर काढली तशी ती थोडीशी नाराजी झाली. पण तिची नाराजी जास्त वेळ टिकली नाही. त्याने तिची कुर्ती वर केली. मिष्ठीने गरमीमुळे ब्रा घातली नव्हती. त्यामुळे तो तिच्या खुल्या मावांना कुरवाळायला लागला. तिचे बुब्स आता पूर्णपणे मोकळे झाले होते. कारच्या एसीच्या थंड हवेने तिच्या निप्पल्सलाही कडक केले होते.


आता मिष्ठी भाभी जवळपास पूर्ण नागडी झाली होती. हर्षल तिच्या संपूर्ण अंगावरून हात फिरवायला लागला. एक हात तिच्या पुच्चीत तर दुसरा हात तिच्या बुब्सवर अशाप्रकारे तो तिच्या अंगाशी खेळायला लागला. ती हळूच त्याच्या कानात म्हणाली, “आणखी किती तडफडवशील रे? घालना तुझं लंड माझ्या पुच्चित.”


त्याने लगेच आपला शॉर्ट पॅन्ट खाली खेचला. आता त्याचा लंड बाहेर आला होता. त्यानेही आपला शॉर्ट पॅन्ट पायापर्यंत खाली घेतला. मिष्ठी भाभीचे उघडे चुतडे त्याच्या उघड्या मांड्यांवर आणि लंडावर बसले होते. पहिल्यांदाच तिच्या गांडीच्या पुटठ्यांचा स्पर्श त्याच्या लंडाला आणि मांड्यांना झाला होता. मिष्ठी भाभी थोडीशी वर ऊठलेली बघताच प्रशांत तिला म्हणाला, “सर्व ठीक आहेना बेबी? तुला काही त्रास होत असेल तर आपण गाडी थांबवूया.” ती म्हणाली, “नाही.. नका थांबवु. मी फक्त माझी जागा थोडंशी बदलत होते जेणेकरून हर्षलला सुद्धा आराम पडेल.” यावर प्रशांत म्हणाला, “बरं ठीक आहे.” असं म्हणून तो परत ड्रायव्हिंगकडे लक्ष द्यायला लागला.


इकडे मिष्ठी भाभी त्याचा लंडावर बसली होती. त्याचा लंड तिच्या गांडीच्या कपारीत बसला होता. हर्षल दोन्ही हात तिच्या गांडीच्या पुटठ्यांवर ठेवत तिला म्हणाला, “भाभीजी थोडसं उठता का म्हणजे मी एक चांगली पोज घेतो. यावर ती थोडी उठली आणि हर्षलनही तिच्या गांडीच्या पुटठ्यांना धरून नीटपणे त्याचा लंड तिच्या पुच्चीच्या टोकावर ठेवलं आणि मग हळूहळू त्याचा लंड आपल्या पुच्चीत घेत खाली बसली. आता हर्षलचा पाइप भाभीच्या गुहेत नीट बसला होता.


मग ती तसंच आपली गांड वरती उचलून परत खाली करायला लागली. अशाप्रकारे ती दोघं चोदायला लागले. भाभी जसजशी त्याच्या लंडावर गांड उचलून खाली बसायची तेव्हा त्याचा लंड तिच्या पुच्चीला आतमध्ये खोलावरी घुसायचा. मिष्ठी भाभीच्या गरम आणि चिकण्या पुच्चीत त्याचा लंड घुसत असताना त्यांना जो आनंद मिळत होता त्याने ते दोघंही बेभान झाले होते. तेव्हा मिष्ठीने तिचा तिच्यावरचा नियंत्रण सोडला आणि ती मोठ्याने चित्कारली, “ओह….हंह्ह्ह…”


प्रशांतने मागे वळून बघितलं आणि म्हणाला, “मला वाटतं आपल्याला कुठेतरी आता आराम करायलाच पाहिजे.” मिष्ठीने घाबरत त्याचा लंड पुच्चीत अगदी आतमध्ये घेत खाली बसली; अगदी त्याच्या लंडाच्या मुळापर्यंत आणि ती त्यांना म्हणाली, “नाही नाही.. अजिबात थांबू नका. आम्हाला काहीच त्रास नाही आहे. आता आपण सरळ घरी गेल्यावरच थांबूया. त्यावर प्रशांत म्हणाला, “खरच ना तुला काही त्रास नाही ना? मिष्ठी म्हणाली, “नाही हो काही त्रास नाही.” मग तो परत ड्रायव्हिंग करायला लागला.


तिने तिची गांड थोडीशी मागेपुढे करत त्याचा लंड बरोबर तिच्या पुच्चीत सेट केला. ती थोडीशी समोर वाकली आणि इकडे हर्षल खालून धक्के द्यायला लागला. तो आपली गांड वर उचलून उचलून तिला चोदायला लागला. ती हळूहळू सुस्कारे टाकत होती. हर्षला तिचे चुतडे दिसत होते. तो त्यांच्यावर हात फिरवत तिला चोदत होता.


ती मनात विचार करत होती- माझ्या मूर्ख पतीला तर याची जाणीवही नाही की त्याची बायको जवळपास पुर्ण नागडी होऊन मागच्या सीटवर एका जवान मुलाकडून चुदाईचा आनंद घेत आहे. नवऱ्याच्या इतक्या जवळ असूनही एका दुसऱ्या तरुणाकडून चुदाई करत असल्याच्या विचाराने ती रोमांचित झाली. तेव्हा हर्षलने एक मोठा जोरदार धक्का देऊन तिला तिच्या विचारांच्या कैदेतून बाहेर काढले.


तो तिला कुजबुजत म्हणाला- भाभी थोड्या वेळात माझा लंड वीर्य सोडणार आहे. ती म्हणाली- मी पण झडणारच आहे थोड्याच वेळात. तसे त्याने तिला आणखी काही धक्के दिले. तिला जाणवलं की आता ती झडणार आहे तेव्हा तिने त्याचे दोन्ही हात आपल्या गांडी वरून काढत आपल्या बुब्सवर ठेवले आणि ती माऊ दाबत आणि काहीशी ओरडत तिने आपल्या पुच्चीतून पाणी काढलं.


त्यावेळेस त्याला असं जाणवत होतं की त्याच्या लंडाला तिच्या पुच्चीच्या आतील भिंती जखडून घेत आहेत. खूपच टाईट असा दबाव त्याला त्याच्या लंडावर जाणवत होता आणि इतक्यात त्याच्या गुलाबी भागावर चिकट द्रव्याचा वर्षाव झालेला त्याला जाणवला. त्याला कळलं की भाभी आता झडली आहे. तिच्या आयुष्यातील सर्वात लांब चाललेला आणि सर्वात आनंददायी असा ऑर्गसम होता तो.


थकून ती हर्षलच्या छातीशी लेटली. हर्षल अजूनही तिला चोदतच होता. त्याने आपल्या चोदण्याची स्पीड वाढवली आणि त्याचा लंड तिच्या पुच्चीच्या अधिक खोल पर्यंत गेला आणि तिथे थांबत त्यानं आपलं वीर्य तिथे सोडलं. हर्षलचं गरम वीर्य ती आपल्या पुच्चीत भरलेलं जाणवू शकत होती. ती त्याच स्थितीत राहिली जेव्हापर्यंत हर्षलने त्याच्या लंडातून वीर्याचा शेवटचा थेंब तिच्या पुच्चीत सोडला नाही.


ते दोघेही आता चांगलेच थकले होते. प्रशांतला समोर एक बोर्ड दिसला की दोन किलोमीटरवर एक रेस्टॉरंट आहे. तो पाहून तो त्यांना म्हणाला- आपण आता समोरच्या रेस्टॉरंट मध्ये थांबून जेवण करू. यावर हर्षल म्हणाला- हो मलाही वाटते की आता आपल्याला काहीतरी खायला पाहिजे. तुम्हाला काय वाटते भाभी?
यावर ती म्हणाली- मी तर तशी फुल झाली आहे पण माझ्या पोटात आणखी जागा आहे. असं म्हणून तिने त्याला डोळा मारला.


ती खाली वाकून खाली पडलेली पॅंटी आणि लेगिंग्स घालायला वाकली तसा त्याचा लंड तिच्या पुच्चीतून घसरून बाहेर निघाला. तिने तिची पॅंटी आणि लेगीन्स वरती सरकवली. इतक्यातच हर्षलने परत त्याचा एक बोट तिच्या पुच्चीत घुसवला. तिने प्रेमाने त्याच्या हातावर एक चापट मारली तसा हसत त्याने तिच्या पुच्चीतून बोट काढून घेतलं. मग त्यानेही त्याचा शॉर्ट पॅन्ट वर सरकवला.


जेवण केल्यानंतर मिष्ठीने प्रशांतला विचारलं- आणखी किती वेळ बाकी आहे?
तेव्हा तो म्हणाला- आता फक्त अर्धा तास बाकी आहे. मला वाटतं तोपर्यंत तुम्ही तुमचं काम चालवू शकाल.
मिष्ठी म्हणाली- मला काहीच त्रास नाही आहे. जर हर्षलला काही त्रास नसेल तर मी त्याच्या मांडीवर चार तासही बसू शकते.
यावर प्रशांत म्हणाला- तुझं काय म्हणणं आहे हर्षल? तुला तुझ्या भाभीला आपल्या मांडीवर आणखी अर्धा तास बसवून घेण्यात काही अडचण नाही आहे ना? मला तर वाटलं की तुम्हा दोघांपैकी एकतरी आतापर्यंत चांगलाच त्रासून गेला असेल.


हर्षल म्हणाला- नाही हो दादा. मला काहीच त्रास नाही आहे. मीही भाभीना चार-चार तास पर्यंत माझ्या मांडीवर बसवून ठेवू शकतो. असं म्हणून मिस्टी आणि हर्षल एकमेकांकडे बघत हसायला लागले.

..

No comments:

Post a Comment